DESAFÍO 1
21 de XANEIRO - 15 de FEBREIRO
DESAFÍO 2
18 de FEBREIRO - 18 de MARZO
DESAFÍO 3
18 de MARZO - 12 de ABRIL